shj help

MIKE Harman

Mike is al meer dan 30 jaar actief in de accountancysector, waaronder 8 jaar bij een van de big five kantoren en 12 jaar bij een middelgroot accountantskantoor in Amsterdam. Naast controle-en advieswerkzaamheden heeft Mike binnen dit kantoor ook interne functies zoals voorzitter ondernemingsraad en planningsfunctionaris vervuld. Tevens is hij verantwoordelijk geweest voor de afdeling belast met de administratieve ondersteuning van klanten. Vanaf 1998 is Mike met een klein kantoor zelfstandig gevestigd. SHJ Controlling Advies & Administraties is voor een deel het voortzetten van de activiteiten van dit kantoor, zoals de advisering van directies en besturen van met name not for profit organisaties alsmede het op deeltijdbasis vervullen van de controllersfunctie. Voorts zal ook de administratieve ondersteuning van klanten en de administratiepraktijk gecontinueerd worden binnen de nieuwe samenwerking.

EEF Joosten

Ook de 'roots'van Eef liggen in de accountancysector. Sinds 35 jaar is Eef bij verschillende accountantsorganisaties actief geweest.
Zowel in controle- als in adviesopdrachten. Ook Eef heeft binnen het eerder genoemde middelgrote accountantskantoor interne functies vervuld, zoals de
verantwoordelijkheid voor 'Personeelszaken' en voorzitter van een medezeggenschapsorgaan (als voorloper van een later opgerichte ondernemingsraad).
In 1998 is hih als zelfstandig ondernemer gestart en heeft hij opdrachten verricht op het gebied van ( interim ) controlling, administratieve ondersteuning
en enkele bijzondere bedrijfseconomische ) onderzoeken. Op maatschappelijk vlak is Eef momenteel actief als lid van de Raad van Toezicht van de Oostzaanse
Woningbouwvereniging. In het verleden heeft hij bestuursfuncties bekleed bij de Vereniging Milieudefensie en de Nederlandse Woonbond.